Strona główna Strona główna
Kalendarz XP Kalendarz XP
 Wsparcie projektu
 Plan rozbudowy
 Wersja xx.xx w budowie
 Historia zmian
 Wygląd
 Wyłączenie reklam
 Pomoc (FAQ)
 Dodatki
 Promuj program
Inne aplikacje Inne aplikacje
 LNK Folder
 Fotosik Manager
 Kreator instalatora UHA
 Tipser
 Screen Capture
Komunikator Tlen.pl Komunikator Tlen.pl
 Pluginy, Schematy
Forum i kontakt Forum i kontakt
 Forum
 
Informacje
Jest 1 gość online

Strona istnieje od:
15.05.2004 (6669 dni)

Liczba odwiedzin:
8 972 353

Podaj swój e-mail, aby być informowanym o nowościach:
Linki sponsorowane
Kliknij na program, aby go pobrać:
Nazwa programu: Wersja Wielkość Zmodyfikowany System
Kalendarz XP [bez dźwięków] 29.85 2.13 MB 04.03.2006 Win 2000/XP/2003
Kalendarz XP [z dźwiękami] 29.85 3.58 MB 04.03.2006 Win 2000/XP/2003
Fotosik Manager 0.23 0,50 MB 20.07.2006 Win 9x/2000/XP
Pobierz inne aplikacje...
Kalendarz XP: Wersja xx.xx w budowie
Skomentuj propozycje rozbudowy programu na: forum.kxp.plTA WERSJA JEST AKTUALNIE W BUDOWIE.
Dostępna jest testowa wersja na forum, ale nie wszystkie poniższe funkcje są w niej dostępne.[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wpisania dowolnej ścieżki wraz z poleceniami w uruchomieniu programu[ukończone w 100% ] - Inne
- dodano możliwość włączenia/wyłączenia uruchamiania programu wraz ze startem systemu
- aby program był uruchamiany wraz ze startem systemu, będzie dodawany klucz do rejestru (w poprzedniej wersji był dodawany skrót w Menu Start - Autostart)[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- dodano możliwość usunięcia duplikatów z playlisty[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- naprawiono problem z nagrywaniem niektórych stacji radiowych zawierających długi tytuł utworu[ukończone w 100% ] - Ping
- dodano możliwość włączenia powiadamienia, bez konieczności zaznaczenia opcji "Sprawdzaj automatycznie co..."
- naprawiono kolor czcionki w powiadomieniu[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość wpisania adresu strony internetowej jako program pocztowy


- naprawiono wyświetlanie wiadomości po sprawdzeniu poczty dla jednego konta
- dodano możliwość włączenia powiadamienia o poczcie, bez konieczności zaznaczenia opcji "Sprawdzaj automatycznie co..."


- naprawiono kolor czcionki w powiadomieniu
- naprawiono usuwanie wiadomości z konta z włączonym połączeniem szyfrowanym
- teraz po nieudanym sprawdzeniu poczty, liczba wiadomości nie jest zerowana, co zapobiegnie wielokrotnym powiadomieniom o tych samych wiadomościach

[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- po najechaniu kursorem na znak zodiaku pojawia się podpowiedź, w której zawarta jest data od kiedy do kiedy jest aktualny znak zodiaku, jaki będzie następny znak oraz lista osób, które mają aktualny znaku zodiaku


[ukończone w 100% ] - Ruch myszy
- dodano możliwość wyłączenia zliczania ruchu myszy


[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- zmieniono sposób przechowywania schematów kolorów, każdy schemat jest w oddzielnym folderze
- dodano możliwość ustawienia relatywnej ścieżki do pliku graficznego skórki


[ukończone w 100% ] - Wykresy
- dodano możliwość wyłączenia wykresów


[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- dodano obsługę plików AAC i M4A


[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość powiadomienia przez balon w tray'u


[ukończone w 100% ] - Alarm
- po wybraniu nieaktywnego alarmu z listy, jest on w pełni widoczny, bez konieczności edytowania alarmu
- dodano możliwość łatwego ustawienia czasu alarmu poprzez wybór określonej pozycji z menu
[ukończone w 100% ] - Internet: Różne - Program TV
- dodano możliwość łatwego dodania programu do alarmu poprzez kliknięcia na wybraną godzinę, po czym automatycznie zostanie dodana nazwa programu jako treść komunikatu oraz zostanie ustawiona odpowiednia godzina

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty: Pokaż wiadomości
- dodano obsługę kodowania UTF-8

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- poprawiono dodawanie folderów do listy

[ukończone w 100% ] - Tapeter
- poprawiono czyszczenie pamięci po zmianie tapety

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Kolory
- dodano podgląd obrazka w wyborze pliku tła skórki

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- poprawiono aktualizację listy stacji radiowych
- dodano możliwość usunięcia wybranej pozycji na liście ulubionych stacji klawiszem Delete
- naprawiono odtwarzanie stacji radiowej przy uruchomieniu programu

[ukończone w 100% ] - Pokaż wiadomości
- dodano możliwość łatwego przejścia do okna: Narzędzia - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość wyłączenia komunikatu potwierdzającego poprawne usunięcie wiadomości


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość odświeżenia okna kalendarza (jeśli jest aktywne) klawiszem F5
- dodano możliwość łatwego przejścia do okna: Narzędzia - Czas, po dwukrotnym kliknięciu na godzinę


[ukończone w 100% ] - Tapeter: Lista ostatnich tapet
- poprawiono usuwanie i zmianę nazw tapet

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość łatwej zmiany skórki panelu odtwarzania


[ukończone w 100% ] - Status systemu: Sieć
- zmieniono sposób zapamiętywania wybranego IP, dla którego przeprowadzana jest statystyka, teraz zapisywany jest adres MAC połączenia sieciowego

[ukończone w 80% ] - Inne
- dodano możliwość łatwej instalacji dodatków do programu
[ukończone w 100% ] - Dźwięk co godzinę
- dodano możliwość zmiany głośności dźwięku co godzinę


[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- dodano możliwość dwukrotnego kliknięcia na znak zodiaku, które spowoduje pojawienie się menu kontekstowego z wyborem znaku zodiaku do wyświetlenia horoskopu z zakładki Różne


[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość usunięcia wybranej pozycji na liście dodanych kont pocztowych klawiszem Delete

[ukończone w 100% ] - Ping
- dodano możliwość usunięcia wybranej pozycji na liście dodanych adresów IP klawiszem Delete

[ukończone w 100% ] - Inne
- poprawiono sprawdzanie wersji systemu operacyjnego

[ukończone w 100% ] - Menadżer M3U
- zmieniono sposób zmiany głośności (nie jest już zmieniana głośność w całym systemie)

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- zmieniono sposób zmiany głośności (nie jest już zmieniana głośność w całym systemie)

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Tray
- naprawiono błąd uniemożliwiający ustawienia białego koloru czcionki dla ikony w Tray'u

[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano komunikat potwierdzający dodanie/modyfikację nieaktywnego alarmu
- dodano możliwość przejścia do stanu wstrzymania, wylogowania oraz wyłączenia monitora


[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano aktualny czas odtwarzania stacji radiowej


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Kolory
- naprawiono błąd występujący po ustawieniu koloru niestandardowego

[ukończone w 100% ] - Ważne daty
- poprawiono wyświetlanie ważnych dat w Codziennym powiadomieniu

[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano możliwość kontynuowania nagrywania po zerwaniu połączenia


- dodano możliwość przełączenia stacji lub zatrzymania podczas łączenia


[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość wyłączenia pobierania nagłówków wiadomości (nadawca, adresat, temat, data, rozmiar), wyłączenie opcji przyspieszy sprawdzanie poczty


[ukończone w 100% ] - Status systemu: Czas uruchomień
- dodano możliwość wyłączenia statystyki czasu uruchomień


[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość uruchomienia programu pocztowego lub wyświetlania okna wiadomości po kliknięciu na powiadomienie lub balon
[ukończone w 100% ] - Inne
- dodano możliwość skojarzenia plików kopii zapasowej ustawień (.kxp) oraz plików dodatków do programu (.kxpd)


[ukończone w 100% ] - Pogoda: Ikona pogody
- dodano możliwość użycia koloru fuksji (#FF00FF) dla przeźroczystości ikony pogody

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość zmiany zestawu znaków zodiaku lub ustawienia w ich miejscu stałego obrazka


[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano możliwość wpisania wielu adresów URL do stacji radiowej oddzielając je znakiem "|", program losowo wybiera jeden z podanych adresów, jeśli nie działa to próbuje odtwarzać kolejny

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość zmiany ikony dysku

[ukończone w 100% ] - Klony
- poprawiono wyszukiwanie obrazów płyt

[ukończone w 100% ] - Sprawdzanie poczty
- dodano możliwość ustawienia dowolnej nazwy konta, widocznej na liście kont pocztowych


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano obsługę plików PNG z przeźroczystością Alpha (tylko dla niektórych elementów graficznych)
- dodano możliwość zmiany przycisku minimalizacji

[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wykonywania alarmu w wybrane dni tygodnia


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- poprawiono płynność działania suwaka do zmiany głośności/przewijania na panelu odtwarzania
- naprawiono problem występujący po ustawieniu czarnego koloru dla ważnych dat na panelu kalendarza
- dodano możliwość szybkiego przejścia do zakładki Menadżer m3u lub Radio poprzez dwukrotne kliknięcie na "M" lub "R" na panelu odtwarzania[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość wyświetlania wolnego/zajętego miejsca na dyskach wymiennych


[ukończone w 100% ] - Dźwięk co godzinę
- dodano możliwość usunięcia wybranego zestawu dźwięków


[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- dodano możliwość zmiany (poprzez kliknięcie) wyświetlanego czasu odtwarzanego utworu (upłynęło/pozostało)

[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wykonywania alarmu od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę lub wybrane dni tygodnia


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Menu
- dodano możliwość ukrycia pozycji Klony oraz Ikony pulpitu z menu kontekstowego


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość wyświetlenia pogody na wybrany dzień lub odświeżenia ikony pogody poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę pogody/pory dnia


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Wygląd
- dodano możliwość tworzenia kompozycji


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Wygląd
- dodano możliwość zmiany ikony pory dnia

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Inne
- dodano możliwość automatycznego sprawdzania aktualizacji raz na tydzień


[ukończone w 100% ] - Internet: Radio
- dodano wyświetlanie informacji o przepełnionym serwerze shoutcast


[ukończone w 100% ] - Inne: Proxy
- dodano możliwość skonfigurowania ustawień proxy (dla pogody, radia i aktualizacji danych)


[ukończone w 100% ] - Kalendarz
- dodano możliwość ustawienia automatycznego priorytetu (program automatycznie ustawia sobie odpowiedni w danym momencie priorytet)


[ukończone w 100% ] - Alarm
- dodano możliwość wykonywania alarmu okresowo co X dni od wybranej daty


[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość zmiany głośności systemowej Wave, jeśli Menadżer m3u lub Radio jest nieaktywne (nie odtwarza), za pomocą suwaka na panelu odtwarzania lub w zakładce Menadżer m3u/Radio


[ukończone w 100% ] - Status systemu: Sieć
- zwiększono dokładność wyświetlanych danych aktualnego transferu podczas dużego obciążenia komputera

[ukończone w 100% ] - Kalendarz: Okno
- dodano możliwość przejścia do zakładki Ważne daty poprzez menu kontekstowe pojawiające się po dwukrotnym kliknięciu na wybranym dniu, co umożliwi w szybki sposób odnalezienie ważnej daty w celu jej usunięcia lub modyfikacji


[ukończone w 100% ] - Status systemu: Sieć
- dodano odczyt adresu IP, jeśli urządzenie sieciowe zostało podłączone w trakcie działania programu (w poprzedniej wersji cały czas wyświetlało się IP 0.0.0.0)

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- poprawiono działanie przycisków Stop, Poprzedni, Następny dla krótkich plików dźwiękowych
- dodano możliwość automatycznego zatrzymania odtwarzania radia, jeśli włączone zostaje odtwarzanie w menadżerze m3u (i odwrotnie)


[ukończone w 100% ] - Ważne daty: Prywatne/rocznice
- naprawiono sortowanie
- zmieniono funkcjonalność prywatnych dni (od teraz nie powtarzają się co rok)

[ukończone w 100% ] - Okno kalendarza
- dodano wyświetlanie "X dni temu" w podpowiedzi dla ważnych dat na kalendarzu


[ukończone w 100% ] - Tray: Podpowiedź
- dodano znacznik [WERSJA] do wyświetlania aktualnej wersji programu
- dodano do znacznika [RADIO] wyświetlanie nazwy stacji radiowej, jeśli nie ma tytułu
- dodano znacznik [UPTIME] do wyświetlania długości czasu uruchomienia systemu


[ukończone w 100% ] - Dźwięk co godzinę
- dodano możliwość dostosowania przedziału czasowego, w którym będzie odtwarzany dźwięk co godzinę
- dodano możliwość nieodtwarzania dźwięku co godzinę, jeśli uruchomiona jest aplikacja pełnoekranowa (np. film lub gra), menadżer m3u odtwarza pliki lub radio odtwarza stacje radiowe


[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- ulepszono działanie opcji "Los" służącej do odtwarzania plików w kolejności losowej
- wyłączono zliczanie rozmiaru pliku jeśli plik nie istnieje

[ukończone w 100% ] - Tapeter
- na liście ostatnich tapet dodano możliwość ustawienia zaznaczonego pliku jako pojedynczą tapetę


[ukończone w 100% ] - Wykresy
- naprawiono niepoprawne wyświetlanie się danych przy wyłączonym panelu RAM lub SWAP

[ukończone w 100% ] - Pogoda
- dodano wyświetlanie miasta w podpowiedzi do ikony pogody

[ukończone w 100% ] - Menadżer m3u
- naprawiono w dodawaniu folderu wyszukiwanie plików aac i m4a

[ukończone w 100% ] - Ikona pogody
- dodano możliwość automatycznego odświeżania ikony pogody co określoną ilość godzin


[ukończone w 100% ] - Radio
- dodano możliwość wyświetlenia wszystkich kategorii stacji radiowych
- dodano możliwość wyszukiwania stacji radiowych


[ukończone w 100% ] - Ważne daty
- dodano obsługę świąt ruchomych


[ukończone w 90% ] - Kalendarz XP
- zmieniono miejsce przechowywania plików ustawień *.ini na Documents and Settings (lub Users w Vista/7) Dane aplikacji, aby program poprawnie działał na kontach z ograniczonymi uprawnieniami

[ukończone w 90% ] - Kolory
- zmieniono układ ustawień kolorów
- dodano możliwość zmiany koloru ramki i siatki (zewnętrzna ramka)
- dodano możliwość zmiany koloru obramowania pasków panelu RAM, SWAP, itp. (wewnętrzna ramka)

Copyright © 2004-2022 by Marcin Zieliński
Czas generowania strony: 0.011